levensfotografie

ANTJE EN HAAR MANTELZORGER

Antje
en haar mantelzorger

Dit is het verhaal van een echtpaar dat te maken krijgt met Alzheimer.
In 2016 krijgt Antje de diagnose dementie. Een ziekte waarbij het geheugen je steeds vaker in de steek laat en je meer en meer afhankelijk wordt van je naaste. maar samen redden ze het wel..

De hond blaft als iemand op het erf komt. Hij zit opgesloten in zijn hok, buiten.

ze houdt niet van honden

Elke dag ‘leest’ Antje de krant,

…meerdere keren, …hetzelfde stuk.

Lezen wordt kijken

Aardappelen schillen: hoe moest het ook alweer?

Hij kookt voortaan

Antje kan niet te lang alleen zijn, dus krijgt de mantelzorger telkens minder tijd voor hobby’s.

misschien moet ik de konijnen maar verkopen

Zolang het gaat blijft Antje hier wonen.

Samen uit, samen thuis